Tara Ghashwa Black | Al Shams Abayas 1

Tara Ghashwa Black

$44.99 USD
Hira Ghashwa | Al Shams Abayas_3

Hira Ghashwa Gold

$44.99 USD
Nima Ghashwa Black | Al Shams Abayas 1

Nima Ghashwa Black

$44.99 USD
Maysa Ghashwa Silver | Al Shams Abayas 3

Maysa Ghashwa Silver

$44.99 USD
Shazia Ghashwa | Al Shams Abayas_5
Sold out

Shazia Ghashwa Gold

$44.99 USD
Saba Ghashwa | Al Shams Abayas_1

Saba Ghashwa Gold

$44.99 USD
Sherice Ghashwa Black | Al Shams Abayas 1

Sherice Ghashwa Black

$44.99 USD
Serenity Ghashwa Black | Al Shams Abayas 1

Serenity Ghashwa Black

$44.99 USD
Sherice Ghashwa Silver | Al Shams Abayas 1

Sherice Ghashwa Silver

$44.99 USD
Tara Ghashwa SIlver
Sold out

Tara Ghashwa SIlver

$44.99 USD
Maysa Ghashwa Black | Al Shams Abayas 3

Maysa Ghashwa Black

$44.99 USD
Honey Dip Ghashwa Black | Al Shams Abayas 4

Honey Dip Ghashwa Black

$44.99 USD

Recently viewed